"קבלה"

תערוכה במוזיאון היהודי בויינה

הקליפ לשיר 22 אותיות משתתף בתעורכה
"קבלה" , במוזיאון היהודי בויינה

אוקטובר 2018 - מרץ 2019

למידע נוסף